Azotno mineralno đubrivo

Ocena korisnika:   / 5
                                                                                                                                                                                                                                    
ENERGIKO 33,5 (N 33,5% i SO3 28%) je azotno mineralno đubrivo sa dodatkom sumpora koje se koristi za prihranu poljoprivrednih kultura.
ENERGIKO sadrži azot u dva oblika : amonijačnom (≈ 1/3 od ukupne količine) i
amidnom - UREA (≈ 2/3 od ukupne količine) u čemu se ogleda njegova osnovna ali ne i jedina komparativna prednost u odnosu na druga azotna đubriva koja se tradicionalno koriste kod nas za prihranu usjeva ( KAN, AN i UREA).
 

NPK đubriva Kappa Adriatica

Ocena korisnika:   / 4
                                                                                                                                                         
EU ĐUBRIVO
NPK MIJEŠANO MINERALNO ĐUBRIVO
Primjena i količina:
Primjenjuje se za ishranu različitih ratarskih, povrtarskih, voćarskih i vinogradarskih biljnih vrsta na različitim tipovima zemljišta u količini od 100-600kg/ha.
Preporučene količine, vreme i način primjene