Aliette Flash

Ocena korisnika:   / 0

Klasa

Fungicidi

Opis

ALIETTE FLASH upotrebljavamo za suzbijanje plamenjače krastavaca, plamenjače salate, plamenjače hmelja i ervinije. Bakterijska palež jezgričavih voćaka u prošlosti je na našim područjima već prouzrokovala štetu, zato na zaraženim i ugroženim područjima preporučujemo preventivno tretiranje.

Proizvođač

Bayer CropScience

Aktivna materija

Fosetil aluminijum (80 %)

Formulacija

Vododisperzibilne granule (WG)

Djelovanje

ALIETTE FLASH uspješno suzbija:
plamenjaču krastavaca, dinja, lubenica i bundeva (Pseudoperonospora cubensis) u koncentraciji od 0,25-0,37 % (250-370 g u 100 l vode) ili u količini od 2,5-3,7 kg/ha (25-37 g u 10 l vode na 100 m2) u razmacima 7-10 dana;
plamenjaču salate (Bremia lactucae) samo u proizvodnji salata glavatica (ostaci u lisnatim sortama su znatno viši) u koncentraciji od 0,25-0,37 % (250-370 g u 100 l vode) u razmacima 10-12 dana;
plamenjaču hmelja (Pseudoperonospora humuli) u količini od 0,7-1,5 g sredstva po biljci za sprječavanje primarnih zaraza, ili u koncentraciji od 0,25 % (250 g u 100 l vode) za sprječavanje sekundarnih zaraza u razmacima od 14 dana.
bakterijsku palež jezgričavih vrsta voćaka (Erwinia amylovora) primjenom u koncentraciji 0,25 % u vrijeme cvjetanja i poslije cvjetanje (vrijeme intenzivnog porasta mladica) svakih 5-7 dana. Aplikacija fungicida može se obaviti i nakon nevremena ukoliko je došlo do oštećenja biljnih organa. Fungicid se može koristiti i u kombinaciji s fungicidima na osnovi bakra. U tom slučaju Aliette flash primjeniti u koncentraciji 0,2 %, a fungicide na osnovi bakra u deset puta manjoj koncentraciji nego se uobičajeno koriste u vegetaciji.
gumozu (Phytophthora spp.) na agrumima: u nasadima agruma u koncentraciji 0,25% (250g u 100 l vode), tretirati triput: u aprilu, julu i septembru/oktobru (početkom, u sredini i krajem vegetacije); kod cijepljenja u koncentraciji 0,25%-0,30% (250-300 g u 100 l vode), 15 dana prije cijepljenja, tretiranje ponoviti nakon 3 ili 4 sedmice; u rasadnicima i mladim nasadima agruma u koncentraciji 0,30% (300 g u 100 l vode) ponavljajući tretiranje svaka 2 mjeseca; kod nasada agruma sa sistemom za navodnjavanje kapanjem primjeniti u količini 1-25 g/stablu, zavisno od krošnje, do najviše 10 kg/ha po primjeni, a najviše dvaput u vegetaciji
vlažnu trulež korjenova vrata (Phytophthora citrophthora) na agrumima, u koncentraciji 0,25% (250 g u 100 l vode), primjenom u jesen, od početka promjene boje i tokom sazrijevanja. U slučaju obilnijih kiša, primijeniti u koncentraciji 0,30% (300 g u 100 l vode)
uzročnike bolesti iz roda Phytophthora na jagodama u koncentraciji 0,25 % (250 g u 100 l vode). Prvi puta primijeniti u mjesecu sadnje, a zatim svakih 25 dana.
uzročnike bolesti iz rodova Phythium i Phytophthora na travi namijenjenoj za sportske terene i ukrasne travnjake u količini 12-24 kg/ha
uzročnike bolesti iz roda Phytophthora na čempresima, primjenom u rasadnicima po zemljištu pomoću kante za zalijevanje u količini 10 g/m²
plamenjaču luka (Peronospora destructor) na luku, u količini 2 kg/ha (0,2 %) uz utrošak 1000 l vode/ha. Primijeniti 1-2 puta u vegetaciji kod prvih simptoma ili preventivno u razmacima od 10 dana. Sredstvo se može primjeniti od početka formiranja lukovice pa do veličine 75 % konačnog promjera lukovice.

Proširenja upotrebe na male kulture i/ili male namjene:
trulež korijena mandarine (Phytophthora spp.) primjeniti folijarno u jesen od početka promjene boje plodova i tokom dozrijevanja. Suzbija, takođe, i vlažnu trulež plodova.
peronosporu (Peronospora spp.) na ukrasnom bilju primjeniti na prve znakove infekcije ili kada su uslovi povoljni za razvoj bolesti. Utrošak vode iznosi min 200 l/ha. Maksimalni broj tretiranja u sezoni: jedno.

Ograničenja

ALIETTE FLASH se u toku godine može upotrijebiti najviše tri puta na krastavcima, dinjama, lubenicama, bundevama, salati, a na hmelju šest puta u istom nasadu.
Primjena iz aviona nije dozvoljena.

Fitotoksičnost

Ako se upotrijebljava na odgovarajući način i u propisanim količinama, odnosno koncentracijama, ALIETTE FLASH nije fitotoksičan za biljke.

Miješanje

Ne smije se miješati sa folijarnim đubrivima, insekticidima na bazi dihlorfosa, bordovskom čorbom i sredstvima bazne reakcije i permanangatom. Takođe, se ne smije miješati sa folpetom, kaptanom i kvašljivim sumporom u prisutnosti preparata Titavin 2000, jer se javlja fitotoksičnost od Al+3 katjona. Ne smije se miješati sa uljnim preparatima. U slučaju tretiranja sa uljem, primijeniti sredstvo nakon sedam dana. Na luku, agrumima, travnjacima, jagodama i čempresima ne smije se koristiti sa proizvodima koji sadrže bakar.

Karenca

4 dana za krastavce,
7 dana za jagode i luk,
14 dana za salatu glavaticu (u polju i zaštićenom prostoru),
15 dana za agrume,
21 dana za dinje, lubenice, bundeve i jezgričavo voće
28 dana za hmelj

 

Sigurnosno-tehnički list

Aliette flash