Kubik Plus

Ocena korisnika:   / 0

Klasa

Fungicidi

Opis

Fungicid sa protektivnim i kurativnim djelovanjem za suzbijanje prouzrokovača bolesti voćarstvu i povrtarstvu.

Proizvođač

Galenika-Fitofarmacija

Aktivna materija

Iprodion + Tiofanat - metil

Formulacija

Koncentrovana suspenzija

Djelovanje

Iprodion je selektivni fungicid iz hemijske grupe dikarboksimida. Aktivni radikali kiseonika, karakteristični za osnovnu hemijsku strukturu dikarboksimida, uzrok su višestrukog mjesta djelovanja na biohemijskom nivou (peroksidacija nezasićenih masnih kiselina, oksidacija SH enzima, narušavanje strukture nukleinskih kiselina i proteina itd). Krajnja posljedica je inhibicija klijanja spora i rasta micelija osjetljivih vrsta gljiva.
Tiofanat - metil je sistemični fungicid iz grupe benzimidazola. Djeluje preventivno i kurativno na veliki broj fitopatogenih gljiva. Remeti diobu ćelija gljiva, inhibicijom sinteze ß-tubulina. U biljci se kreće akropetalno, ksilemskim sprovodnim sudovima.

Karenca

42 dana - suncokret;
obezbjeđena vremenom primjene - višnja, šljiva

Doza / koncentracija

2 - 2,5 l/ha

Primjena

Višnja, šljiva, suncokret.

Sadržaj
aktivne materije

167 g/l + 167 g/l

Pakovanje

100 ml, 1 l

Uputstvo za upotrebu

 

Detalji

Kubik plus