Melody Duo

Ocena korisnika:   / 0

Klasa

Fungicidi

Opis

MELODY DUO WP 66,75 odlikuje izuzetna efikasnost protiv peronospore vinove loze i plamenjače krompira. Odlikuje ga dugotrajno sistemično djelovanje. Unakrsna rezistencija sa drugim sredstvima ne postoji. Idealan je fungicid u programima integrisane zaštite bilja.

Proizvođač

Bayer CropScience

Aktivna materija

Iprovalikarb (5,5 %) + propineb (61,3 %)

Formulacija

Kvašljivi prašak (WP)

Djelovanje

MELODY DUO WP 66,75 je kombinovani fungicid za suzbijanje sljedećih biljnih bolesti:
plamenjače vinove loze (peronospora) (Plasmopara viticola) u koncentraciji 0,25 % (250 g sredstva u 100 l vode); ili u količini od 2,5 kg/ha u 1000 l/ha vode;
plamenjače na krompiru (Phytophthora infestans) i koncentrične pjegavosti na krompiru (Alternaria solani) u količini od 3 kg/ha (300 g sredstva na 1000 m2);
plamenjače na paradajzu (Phytophthora infestans) i koncentrične pjegavosti na paradajzu (Alternaria solani) u količini od 2,5 kg/ha ili koncentraciji 0,25 % (250 g u 100 l vode, odnosno 25 g sredstva u 10 l vode).

Prvo tretiranje obvezno treba biti preventivno. Razmaci između tretiranja iznose 10-14 dana, zavisno od opasnosti od infekcije.

Ograničenja

Na paradajzu se može koristiti najviše tri puta u vegetaciji, a na vinovoj lozi i krompiru šest puta.
Primjena iz aviona nije dozvoljena.

Fitotoksičnost

Primijenjen u preporučenim količinama i na opisani način, preparat nije fitotoksičan za navedene kulture.

Miješanje

Ne preporučuje se miješanje sa EC sredstvima bez prethodne provjere. Ne smije se miješati sa propamokarbom, etefonom, dihlorfosom, heptenofosom i folijarnim đubrivima. Iskazuje fungicidni sinergizam sa bakrenim fungicidima.

Karenca

10 dana za paradajz u zaštićenom prostoru uzgajanoj metodom kišenja,
14 dana za krompir i paradajz u polju,
21 dan za stolne sorte grožđa i paradajz u zaštićenom prostoru uzgojenu hidroponikom,
42 dana za vinske sorte vinove loze

 

Sigurnosno-tehnički list

melody duo