Previcur Energy

Ocena korisnika:   / 0

Klasa

Fungicidi

Opis

PREVICUR ENERGY je nadogradnja Previcura 607 SL. Sadrži propamokarb i fosetil-aluminijum, dvije aktivne materije, koje su komplementarne po načinu djelovanja. Previcur Energy odličan je fungicid za suzbijanje gljivičnih uzročnika bolesti na vrtnom rastinju, na otvorenom prostoru ili u staklenicima, a moguća je i aplikacija putem kapljičnog sistema za navodnjavanje.

Proizvođač

Bayer CropScience

Aktivna materija

Propamokarb (632,4 g/l) + fosetil (332,5 g/l)

Formulacija

Koncentrovani rastvor (SL)

Djelovanje

PREVICUR ENERGY je kombinovani kontaktno-sistemični fungicid za suzbijanje biljnih bolesti koje uzrokuju Phycomycetae sljedećih kultura:
plamenjače krastavca (Pseudoperonospora cubensis) na krastavcima i tikvenjačama, u količini od 2 l/ha (200 mL na 1000 m2);
plamenjače paprike (Phytophthora capsici), u količini od 2 l/ha (200 ml na 1000 m2): prva aplikacija nakon presađivanja, u koncentraciji 0,2 % i to zalijevanjem 2 l otopine na 1 m2, 7-10 dana nakon prve aplikacije primjeniti folijarno 2 l/ha (200 ml na 1000 m2), treća aplikacija prema potrebi folijarno u preporučenoj dozi od 2 l/ha (200 ml na 1000 m2);
Pythium spp. u rasadnicima (kontejneri za uzgoj presadnica, gredice za sijanje) na paradajzu, patlidžanu, dinji, lubenici, krastavcima, tikvicama, zelenoj salati, potočarki (Nasturtium officinalis), matovilcu, endiviji, rukoli, cikoriji, radiču, lavljem zubu (Leontodon autumnalis), valerijani (Valeriana officinalis), karfiolu, kupusu, brokuli i duvanu sa jednim tretiranjem prilikom sjetve u količini 6 ml/m2 prilikom sijanja ili u razdvojenoj primjeni, prvi put prilikom sijanja u količini od 3 ml/m2, a drugi put nakon otprilike dvije sedmice u količini 3 ml/m2, uz primjenu 2-4 l vode po m2 po tretiranju;
Pythium spp. u zemljištu putem sistema za navodnjavanje kap-po-kap ili lokalizovanim nanošenjem, na paradajzu, patlidžanu, dinji, lubenici, krastavcu i tikvicama. Dozvoljena su dva tretiranja u količini 2-3 l/ha na 2000 l/ha vode. Prvi put tretirati prilikom presađivanja, a drugi put nakon otprilike 14 dana nakon prve primjene. Sredstvo pomiješano sa vodom nanijeti na vlažno zemljište izbjegavajući prekomjerno natapanje. Sredstvo treba ostati lokalizovano u području oko korijenja biljki. Preporučuje se sredstvo primijeniti u završnoj fazi ciklusa navodnjavanja;
plamenjače salate (Bremia lactucae) folijarnom primjenom na zelenoj salati, potočarki (Nasturtium officinalis), matovilcu, endiviji, rukoli, cikoriji, radiču, lavljem zubu (Leontodon autumnalis), valerijani (Valeriana officinalis) u količini 2-2,5 l/ha u razmacima od 8 do 12 dana, zavisno od stepena zaraze, primjenom 400-1000 l/ha vode. Dozvoljena su dva tretiranja tokom vegetacije.

Ograničenja

Folijarna zaštita se smije najviše dva puta koristiti godišnje.
Tretiranje iz aviona nije dozvoljeno.

Fitotoksičnost

Ako se primijeni na prikladan način i u propisanim količinama, odnosno koncentracijama, Previcur Energy nije fitotoksičan.

Miješanje

Mogućnost miješanja sa drugim sredstvima provjeriti prije upotrebe.

Karenca

3 dana za krastavce i slatke sorte paprike;
14 dana za tikvenjače;
21 dan za zelenu salatu, potočarku (Nasturtium officinalis), matovilac, endiviju, rukolu, cikoriju, radič, lavlji zub (Leontodon autumnalis), valerijanu (Valeriana officinalis);
21 dan za ljute sorte paprike;
Obezbjeđena vremenom primjene u paradajzu, patlidžanu, dinji, lubenici, karfiolu, brokuli, kupusu i duvanu (primjene na navedenim kulturama u rasadnicima i putem sistema za navodnjavanje kap-po-kap ili lokalizovanim nanošenjem).

 

Sigurnosno-tehnički list

previcur energy