Sphere 535 SC

Ocena korisnika:   / 0

Klasa

Fungicidi

Opis

Sphere 535 SC suzbija bolesti u šećernoj repi i žitaricama – pšenici i ječmu. U preparatu se nalaze dvije aktivne materije čija kombinacija garantuje dugotrajnu zaštitu od širokog spektra bolesti, te omogućava snažno preventivno i kurativno djelovanje.

Proizvođač

Bayer CropScience

Aktivna materija

trifloksistrobin (375 g/L) + ciprokonazol (160 g/L)

Formulacija

Koncentrovana suspenzija (SC)

Djelovanje

Sphera 535 SC je kombinovani fungicid za suzbijanje biljnih bolesti u:
šećernoj repi za suzbijanje pjegavosti lista (Cercospora beticola) u količini 0,25 - 0,35 l/ha uz utrošak 400 – 500 litara vode po hektaru.
pšenici za suzbijanje rđe (Puccinia spp.), pjegavosti lišća pšenice (Mycosphaerella graminicola), smeđe pjegavosti pljevica (Stagnospora nodorum) i pepelnice pšenice (Blumeria graminis) u količini od 0,3 – 0,5 l/ha uz utrošak vode 200 – 600 l/ha. Tretira se u razvojnoj fazi 31 do 69;
ječmu: za suzbijanje sive pjegavosti lista ječma (Rhynchosporium secalis), mrežaste pjegavosti lista ječma (Pyrenophora teres), smeđe rđe ječma (Puccinia hordei) i pepelnice ječma (Blumeria graminis) u količini od 0,3 – 0,5 l/ha uz utrošak vode 200 – 600 l/ha. Tretira se u razvojnoj fazi 31 do 61.

Ograničenja

Sredstvo se može koristiti najviše dva puta u vegetaciji u razmaku od najmanje 14 dana. Ne smije se koristiti na lakim pjeskovitim zemljištima.

Fitotoksičnost

Ukoliko se primjenjuje u preporučenim količinama i na opisan način, sredstvo nije
fitotoksično za kulture na kojima je odobrena primjena.

Miješanje

Prije miješanja sa bilo kojim sredstvom, napravite test fitotoksičnosti na maloj eksperimentalnoj površini. Dosadašnja iskustva iz prakse su pokazala da zbog visokog fungicidnog djelovanja Sphere 535 SC nije potrebno miješati ni sa kojim drugim sredstvom za tu namjenu.

Karenca

35 dana šećerna repa (korijen i list),
42 dana za pšenicu i ječam.

 

Sigurnosno-tehnički list

sphere