Vokal

Ocena korisnika:   / 0

Klasa

Fungicidi

Opis

Kontaktni fungicid sa protektivnim i kurativnim djelovanjem za suzbijanje prouzrokovača bolesti u vinovoj lozi, krompiru i paradajzu.

Proizvođač

Galenika-Fitofarmacija

Aktivna materija

Cimoksanil + mankozeb

Formulacija

Vododisperzibilne granule

Djelovanje

Cimoksanil je kontaktni ili lokal sistemik (ograničeni sistemik) koji djeluje protektivno i kurativno. Inhibira sporulaciju.
Mankozeb je protektivni fungicid. Jedan od osnovnih mehanizama djelovanja je inhibicija procesa ćelijskog disanja. Fitopatogene gljive ne mogu da razvijaju na njega rezistentne sojeve. Djeluje na veliki broj gljiva, prouzrokovača biljnih bolesti i često se kombinuje sa sistemičnim fungicidima, čime se dobija efikasnija zaštita.

Karenca

14 dana - krompir, paradajz;
21 dan - stone sorte vinove loze;
42 dana - vinske sorte vinove loze

Doza / koncentracija

2 - 3 kg/ha

Primjena

Vinova loza, krompir, paradajz.

Sadržaj
aktivne materije

40 g/kg + 465 g/kg

Pakovanje

30 g, 300 g, 1 kg

Uputstvo za upotrebu

 

Detalji

Vokal