Glifol

Ocena korisnika:   / 0

Klasa

Herbicidi

Opis

Totalni herbicid za suzbijanje višegodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova na poljoprivrednim i nepoljoprivrednim površinama.

Proizvođač

Galenika-Fitofarmacija

Aktivna materija

Glifosat-IPA so

Formulacija

Koncentrovani rastvor

Djelovanje

Glifosat je neselektivni, sistemični herbicid. Primjenjuje se folijarno i usvaja se uglavnom kroz kutikulu. Mehanizam djelovanja je inhibicija biosinteze aromatičnih aminokiselina neophodnih za sintezu proteina. Primarno se translocira simplastom i akumulira se u podzemnim delovima, mladim listovima i meristemskom tkivu. Simptomi djelovanja su hloroza i nekroza listova.

Karenca

35 dana - voćnjaci, vinova loza

Doza / koncentracija

2 - 12 l/ha

Primjena

Zasadi jabuke, kruške, višnje, šljive, kajsija, maslina, vinova loza, na strnjištima, kulture i sastojine crnog i bijelog bora, kulture i sastojine smrče, šumski rasadnici, livade i pašnjaci, desikacija uljane repice, suvi kanali ili povremeno plavljenim kanalima i močvarama, nepoljoprivredne površine.

Sadržaj
aktivne materije

480 g/l

Pakovanje

100 ml, 300 ml, 1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 200 l, 615 l, 1000 l

 

Uputstvo za upotrebu

 

Detalji