Laudis

Ocena korisnika:   / 0

Klasa

Herbicidi

Opis

LAUDIS je pravo zlato za proizvođače kukuruza. Garantuje harmoniju i snagu u Vašem usjevu. Veoma jaka djelotvornost jedne aktivne materije već u minimalnoj dozi djeluje na širok spektar korovskih vrsta. Posjeduje moć nove aktivne materije tembotriona u kombinaciji sa zaštitnom materijom isoxadifen (safener) kako bi osigurao nadmoćnu pobjedu nad korovima.

Proizvođač

Bayer CropScience

Aktivna materija

Tembotrion (44 g/l)

Formulacija

Koncentrovana uljna suspenzija (OD)

Djelovanje

Laudis je sistemični herbicid za suzbijanje korova u merkantilnom kukuruzu:
jednogodišnjih travnih korova; obična svračica (Digitaria sanguinalis), obični koštan (Echinochloa crus galli), muharke (Setaria spp.), divlja zob (Avena fatua), divlji proso (Panicum spp.), divlji sirak iz sjemena (Sorghum halepense) i dr.
jednogodišnje širokolisne korove; europski mračnjak (Abutilon theophrasti), štir (Amaranthus spp.), pelinolisna ambrozija (Ambrosia elatior), bijela loboda (Chenopodium album), osjak (Cirsium arvensis), mišjakinja (Stelaria media), crna pomočnica (Solanum migrum), kužnjak (Datura stramonium) i dr.
Travne korove najbolje suzbija do faze 3 lista, a širokolisne do 4 lista (europski mračnjak, pelinolisna ambrozija do 2 lista).

Primjena

Herbicid za suzbijanje nekih jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova u kukuruzu za zrno i silažu. Primjenjuje se nakon nicanja u fazi 4-6 listova kukuruza i to:
a) jednokratno, ako je nicanje korova ujednačeno, u količini 2,25 l/ha (225 ml na 1000 m2) ili
b) dvokratno (split aplikacija), ako je nicanje korova produženo, u količini 1+1,25 l/ha (100+125 ml na 1000 m2). Drugi tretman se provodi 5-10 dana nakon prvoga, ali najkasnije do 6 listova.

Ograničenja

Ne smije se primjenjivati na usjev koji je pod stresom ili oštečen od suše, viška vode, hladnoće, biljnih bolesti ili štetnika, kao i prethodno primijenjenih herbicida. Zbog lake isparljivosti ne smije se primjenjivati u kraškim područjima i na zemljištima pH iznad 6,8 (u KCl).
U slučaju preoravanja može se sijati kukuruz i sirak, te:
nakon 4 mjeseca od primjene mogu se sijati ozimi ječam, ozima uljana repica, salata, mrkva;
nakon 5 mjeseci: lucerka, ozima pšenica, luk i radič;
nakon 6 mjeseci: suncokret, paradajz;
nakon 9 mjeseci: šećerna repa, grašak.

Fitotoksičnost

Ne smije se primijeniti ako je kukuruz u stresu od hladnoće, stagniranja vode, suše, biljnih bolesti ili štetnika, kao i od prethodno primijenjenih herbicida.

Miješanje

Za poboljšanje učinka na širokolisne korove može se kombinovati sa herbicidima na bazi dikambe i bromoksinila, a za višegodišnje travne korove sa herbicidima na bazi foramsulfurona.

Karenca

84 dana za zrno kukuruza,
silažni kukuruz se ne smije žeti prije mliječne zriobe,
63 dana za kukuruz šećerac.

Sigurnosno-tehnički list

laudis