Moto Ekstra 850

Ocena korisnika:   / 0

Klasa

Herbicidi

Opis

Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u kukuruzu i pšenici.

Proizvođač

Galenika-Fitofarmacija

Aktivna materija

2,4-D u obliku 2,4-D-2 etilheksilestra

Formulacija

Koncentrat za emulziju

Djelovanje

2,4-D je translokacioni herbicid sa hormonskim djelovanjem. Usvaja se preko lisne mase, a manjim dijelom preko korjena. Transportuje se naviše i naniže u biljkama i akumulira prvenstveno u meristemskim dijelovima izdanka i korjena. Niže koncentracije dovode do nekontrolisane diobe ćelija što utiče na propadanje sprovodnog tkiva, dok visoke koncentracije inhibiraju diobu ćelija.

Karenca

Obezbjeđena vremenom primjene - kukuruz i pšenica.

Doza / koncentracija

0,8 - 1 l/ha

Primjena

Pšenica (u fazi registracije), kukuruz.

Sadržaj
aktivne materije

850 g/l

Pakovanje

1 l

 

Uputstvo za upotrebu

 

Detalji

Moto ekstra 850