Okvir

Ocena korisnika:   / 0

Klasa

Herbicidi

Opis

Selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova u usjevima kukuruza, soje i lucerke.

Proizvođač

Galenika-Fitofarmacija

Aktivna materija

Tifensulfuron - metil

Formulacija

Vododisperzibilne granule

Djelovanje

Tifensulfuron-metil je selektivni, translokacioni herbicid iz hemijske grupe sulfonilurea. Usvaja se lišćem i korjenom korova i brzo se prenosi naviše i naniže u biljci. Zaustavljajući procese nastajanja acetolaktat sintetaze (ALS), ova aktivna materija prouzrokuje inhibiciju amino kiselina valina i izoleucina, a potom stopira diobu ćelija i rast biljaka.

Karenca

Obezbjeđena vremenom primjene - kukuruz, soja i lucerka.

Doza / koncentracija

8 - 20 g/ha

Primjena

Kukuruz merkantilni i silažni, soja i lucerka.

Sadržaj
aktivne materije

750 g/kg

Pakovanje

8 g

 

Uputstvo za upotrebu

 

Detalji

Okvir