Pikogal Plus

Ocena korisnika:   / 0

Klasa

Herbicidi

Opis

Selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u šećernoj repi i uljanoj repici.

Proizvođač

Galenika-Fitofarmacija

Aktivna materija

Klopiralid

Formulacija

Koncentrovani rastvor

Djelovanje

Klopiralid je selektivni herbicid koji biljka usvaja korjenom i lišćem. Kreće se naviše i naniže u biljci i nakuplja u vršnim meristemima. Izaziva reakcije tipa auksina. Utiče na izduživanje ćelija i respiraciju.

Karenca

Obezbjeđena vremenom primjene - šećerna repa, uljana repica.

Doza / koncentracija

0,2 - 0,4 l/ha

Primjena

Šećerna repa, uljana repica.

Sadržaj
aktivne materije

300 g/l

Pakovanje

100 ml, 300 ml, 1 l

 

Uputstvo za upotrebu

 

Detalji

pikogal plus