Plamen

Ocena korisnika:   / 0

Klasa

Herbicidi

Opis

Selektivni herbicid za efikasno suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u kukuruzu.

Proizvođač

Galenika-Fitofarmacija

Aktivna materija

Dikamba – DMA

Formulacija

Koncentrovani rastvor

Djelovanje

Dikamba je selektivni, translokacioni herbicid i spada u grupu derivata benzoeve kiseline. Usvaja se preko lisne mase i preko korjenovog sistema. Inhibira diobu ćelija u meristemskim tkivima, izazivajući poremećaj rasta korova. Kao simptomi herbicidnog dejstva javljaju se deformacije u vidu uvrtanja, žutila ili bijeljenja tkiva i zaustavljanje porasta.

Karenca

Obezbjeđena vremenom primjene - silažni i merkantilni kukuruz.

Doza / koncentracija

0,5 - 0,7 l/ha

Primjena

Kukuruz merkantilni i silažni.

Sadržaj
aktivne materije

577,9 g/l

Pakovanje

100 ml, 200 ml, 1 l, 10 l

Uputstvo za upotrebu

Detalji

Plamen