Skaut

Ocena korisnika:   / 0

Klasa

Herbicidi

Opis

Selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova u usjevu kukuruza

Proizvođač

Galenika-Fitofarmacija

Aktivna materija

Mezotrion

Formulacija

Koncentrovana suspenzija

Djelovanje

Mezotrion je selektivni herbicid iz grupe triketona. Biljke ga usvajaju lisnom masom i korjenom i potom translociraju ksilemom i floemom. Inhibira biosintezu karotenoida, inhibicijom enzima 4-HHPD-a. Simptomi su bijeljenje listova, a zatim nekroza meristemskog tkiva.

Karenca

Obezbjeđena vremenom primjene – kukuruz.

Doza / koncentracija

0,15 - 0,25 l/ha

Primjena

Kukuruz

Sadržaj
aktivne materije

480 g/l

Pakovanje

50 ml, 100 ml, 200 ml, 300 ml, 500 ml, 1 l, 5 l, 10 l

Uputstvo za upotrebu

Detalji

Novo