Talisman

Ocena korisnika:   / 0

Klasa

Herbicidi

Opis

Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih travnih i nekih širokolisnih korova u usjevu kukuruza

Proizvođač

Galenika-Fitofarmacija

Aktivna materija

Nikosulfuron

Formulacija

Koncetrovana uljna suspenzija

Djelovanje

Nikosulfuron je selektivni, translokacioni herbicid iz hemijske grupe sulfonilurea. Suzbija jednogodišnje i višegodišnje travne i neke širokolisne korove. Korovi ga usvajaju folijarno i preko korjena i brzo translociraju ksilemom i floemom. Sprječavajući proces obrazovanja acetolaktat sintetaze (ALS), ova aktivna materija prouzrokuje inhibiciju amino kiselina valina i izoleucina, a potom stopira diobu ćelija i rast biljaka.

Karenca

Obezbjeđena vremenom primjene – kukuruz.

Doza / koncentracija

1 - 1,25 l/ha

Primjena

Merkantilni i silažni kukuruz.

Sadržaj
aktivne materije

40 g/l

Pakovanje

300 ml, 1 l, 5 l, 10 l

Uputstvo za upotrebu

Detalji

Talisman