Talisman Ekstra

Ocena korisnika:   / 1

Klasa

Herbicidi

Opis

Selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova u usjevu kukuruza.

Proizvođač

Galenika-Fitofarmacija

Aktivna materija

Nikosulfuron + Sulkotrion

Formulacija

Koncetrovana uljna suspenzija

Djelovanje

Nikosulfuron je selektivni, translokacioni herbicid iz hemijske grupe sulfoniluree. Korov ga usvaja preko lista i korjena, a brzo se translocira ksilemom i floemom. Sprečavajući obrazovanje acetolaktat sintetaze (ALS) prouzrokuje inhibiciju amino kiselina i izoleucina, a potom stopira diobu ćelija i rast biljaka. Sulkotrion pripada hemijskoj grupi triketona, koji prodire u biljku i remeti metaboličke puteve djelujući na sintezu biljnih pigmenata. Aktivno se prenosi do mjesta djelovanja ksilemom i floemom i akumulira se u vršnom meristemskom tkivu izdanaka i korjena korova. Svoje djelovanje ispoljava u vidu izbjeljivanja lisne mase i kasnije nekroze, što je rezultat inhibicije 4-hidroksifenil piruvatdioksigenaze.

Karenca

Obezbjeđena vremenom primjene – kukuruz.

Doza / koncentracija

1,25 - 1,5 l/ha

Primjena

Kukuruz

Sadržaj
aktivne materije

25 g/l + 225 g/l

Pakovanje

1 l

Uputstvo za upotrebu

Detalji

Talisman ekstra