Tangenta

Ocena korisnika:   / 0

Klasa

Herbicidi

Opis

Selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova u usjevu kukuruza.

Proizvođač

Galenika-Fitofarmacija

Aktivna materija

Sulkotrion

Formulacija

Koncentrovana suspenzija

Djelovanje

Sulkotrion je selektivni, translokacioni herbicid iz grupe triketona, koji prodire u biljku i remeti metaboličke puteve djelujući na sintezu biljnih pigmenata. Aktivno se prenosi do mjesta djelovanja ksilemom i floemom i akumulira se u vršnom meristemskom tkivu izdanaka i korjena korova. Svoje djelovanje ispoljava u vidu izbjeljivanja lisne mase i kasnije nekroze, što je rezultat inhibicije 4-hidroksifenil piruvatdioksigenaze. Korovi potpuno uginjavaju nakon dvije nedjelje od primjene. Brzo se usvaja lišćem i korjenom korovskih biljaka, a takođe i klijancima sprječavajući nicanje korovskih biljaka.

Karenca

Obezbjeđena vremenom primjene – kukuruz.

Doza / koncentracija

1 - 1,5 l/ha

Primjena

Kukuruz

Sadržaj
aktivne materije

300 g/l

Pakovanje

1 l

 

Uputstvo za upotrebu

 

Detalji

Tangenta