Tezis

Ocena korisnika:   / 0

Klasa

Herbicidi

Opis

Translokacioni herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u pšenici i ječmu.

Proizvođač

Galenika-Fitofarmacija

Aktivna materija

Metsulfuron - metil

Formulacija

Vododisperzibilne granule

Djelovanje

Metsulfuron - metil je selektivni, translokacioni herbicid. Usvaja se lišćem i korjenom. Kreće se naniže i naviše u biljci. Inhibira acetolaktat sintetazu (ALS), čime se sprečava sinteza razgranatih amino kiselina (valin, leucin, izoleucin).

Karenca

Obezbjeđena vremenom primjene - pšenica, ječam.

Doza / koncentracija

10 g/ha

Primjena

Pšenica, ječam

Sadržaj
aktivne materije

600 g/kg

Pakovanje

10 g

Uputstvo za upotrebu

 

Detalji

Tezis