Velton

Ocena korisnika:   / 0

Klasa

Herbicidi

Opis

Selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova u usjevu soje, krompira, paradajza i lucerke.

Proizvođač

Galenika-Fitofarmacija

Aktivna materija

Metribuzin

Formulacija

Vododisperzibilne granule

Djelovanje

Metribuzin je selektivni herbicid iz grupe 1,2,4-triazinona. Biljke ga usvajaju korjenom i preko lisne, i dalje transportuju ksilemom naviše. Inhibira transport elektrona u procesu fotosinteze u fotosistemu II.

Karenca

Obezbjeđena vremenom primjene - soja, lucerka.
42 dana - krompir, paradajz.

Doza / koncentracija

0,5 - 1,5 kg/ha

Primjena

Soja, krompir, paradajz i lucerka.

Sadržaj
aktivne materije

700 g/kg

Pakovanje

100 g, 500 g, 1 kg, 5 kg i 10 kg

Uputstvo za upotrebu

 

Detalji

Novo