DRIN

Ocena korisnika:   / 6
NajlošijeNajbolje 

 Drin aktivira biokemijske i enzimatske procese u biljci i poboljšava rezultate metabolizma i procese fotosinteze. Sadrži visoko koncentrisane L-α aminokiseline, kao što su alanini, arginin, asparginska kiselina, cistein, glutaminska kiselina, glicin, hidroksi prolin, histidin, izoleucin, metionin, fenilalanin, prolin, serin, treonin, triptofan, tirosin, valin, koje su potrebne za sintezu proteina. Te aminokiseline biljka brzo asimilira. U prirodi se te aminokiseline tvore biohemijskim procesima, te mi ubrzavamo taj proces dodavajući ih direktno na list te je metabolizam puno brži. Aminokiseline stimuliraju razvoj i metabolizam brojnih organa biljke, poboljšavaju učinak mikroelemenata, pospješuju njihov brzi premještaj po biljci u organe u kojima su potrebni.

Drin stimuliše klijanje, ukorjenjivanje, cvjetanje, povećanje plodova, pomaže biljkama da lakše podnesu različite stresove (previsoka temperatura, preniska temperatura, tuča , suša, pri napadu bolesti i štetnika,....).

KOMPATIBILNOST: proizvod se može miješati sa uobičajenim sredstvima za zaštitu bilja, ali zbog svoga sastava preporučuje se da se upotrebljava sam (ili sa nekim drugim gnjojivom). Ne smije se kombinirati sa sredstvima koja imaju jaku alkalnu reakciju, preparatima koja sadrže bakar, sumpor, sulfate i različitim mineralnim uljima.

 Drin aktivira biokemijske i enzimatske procese u biljci i poboljšava rezultate metabolizma i procese fotosinteze. Sadrži visoko koncentrisane L-α aminokiseline, kao što su alanini, arginin, asparginska kiselina, cistein, glutaminska kiselina, glicin, hidroksi prolin, histidin, izoleucin, metionin, fenilalanin, prolin, serin, treonin, triptofan, tirosin, valin, koje su potrebne za sintezu proteina. Te aminokiseline biljka brzo asimilira. U prirodi se te aminokiseline tvore biohemijskim procesima, te mi ubrzavamo taj proces dodavajući ih direktno na list te je metabolizam puno brži. Aminokiseline stimuliraju razvoj i metabolizam brojnih organa biljke, poboljšavaju učinak mikroelemenata, pospješuju njihov brzi premještaj po biljci u organe u kojima su potrebni.

Drin stimuliše klijanje, ukorjenjivanje, cvjetanje, povećanje plodova, pomaže biljkama da lakše podnesu različite stresove (previsoka temperatura, preniska temperatura, tuča , suša, pri napadu bolesti i štetnika,....).

KOMPATIBILNOST: proizvod se može miješati sa uobičajenim sredstvima za zaštitu bilja, ali zbog svoga sastava preporučuje se da se upotrebljava sam (ili sa nekim drugim gnjojivom). Ne smije se kombinirati sa sredstvima koja imaju jaku alkalnu reakciju, preparatima koja sadrže bakar, sumpor, sulfate i različitim mineralnim uljima.

slike