Kalcijum („Ca“) predstavlja jedan od najvažnijih elemenata za pravilan razvoj plodova voća.
Pored osnovnog đubrenja zemljišta (na osnovu analize zemljišta) kalcijumovim đubrivima (KALKKORN Mg i AGROKARB) potrebno je u togu vegetacije odraditi i dopunske (folijarne) prihrane voća.

Kalcijum je bitan elemenat jer utiče na čvrstoću ćelijskih zidova, a samim tim i čvrstoću plodova, zatim sprječava nastanak i liječi pojavu gorkih pjega kod jabuka, smanjuje mogućnost pucanja plodova trešanja, utiče na bolje skladišne i transportne osobine plodova jabuke i drugog voća.

Preporučujemo da se za tu svrhu koriste namjenska đubriva za folijarnu prihranu, koja se primjenjuju od faze zametanja plodova pa sve do berbe.

Mi vam preporučujemo jedno  od sledećih folijarnih đubriva, koji pored većeg sadržaja kalcijuma sadrže i ostale, makro i mikro elemente neophodne za kvalitetnu ishranu voća.

KAMAB 26 -  2-3 kg/ha

FOLIGAL KALCIJUM - 2-3 lit/ha

KAMAB 26 pored kalcijuma sadži i veće količine azota ( N ) i kalijuma ( K ), te magnezijum ( Mg ) i bor ( B ), dok FOLIGAL KALCIJUM pored velikog sadržaja kalcijuma i azota ima i manje količine značajnih mikro elemeneta ( magnezijum, bor, cink, mangan, molibden, bakar i gvožđe).

Zbog dobre formulacije đubriva, biljke veoma brzo (u roku dva sata) usvajaju ova hranjiva, te se rezultati brzo postižu.