Kukuruz KULAK Gradiška, Kladari kod Srpca i Pelagićevo.