Ječam Maxim u fazi klasanja, Kladari kod Srpca, Krivaja kod Prijedora i Modran kod Bijeljine.