Program strnih žita Poljoprivrednog instituta Osijek obiluje sortama visokog kvaliteta i rodnosti.
Na proizvodnoj parceli u Lamincima kod Gradiške proizvođač se odlučio na proizvodnju pšenice Kraljica i Tika Taka na površini od 40 ha. Ove sorte dale su vrhinski prinos i kvalitet.