Ogledno polje soje PI Osijek, Laminci kod Gradiške