FAZOR je regulator rasta i namjenjen je za spriječavanje neželjenog klijanja krompira i luka za vrijeme skladištenja kao i za zaustavljanje rasta zaperaka na duvanu.

U krompiru se primjenjuje u dozi 5 kg/ha uz utrošak vode 300-600 l/ha. Primjenjuje se u periodu kada su krtole krompira veličine najmanje 25 mm u presjeku i najmanje 3 sedmice prije desikacije. Prilikom aplikacije bitno je da krompir u polju ima razvijenu i zdravu zelenu lisnu masu kako bi se proizvod mogao što bolje usvojiti. Najbolje je prskanje raditi predveče kada je temperatura ispod 25 0C.

U luku primjenjuje se u dozi od 4 kg/ha uz utrošak vode 300 -600 l/ha. Najbolje vrijeme za primjenu je na početku polijeganja luka (kada je oko 20 % biljaka već poleglo).

U duvanu se primjenjuje u dozi od 4-4,5 kg/ha uz utrošak vode oko 300-600 l/ha. Primjenjuje se 24 časa nakon zakidanja zaperaka (kada je većina biljaka u fenofazi punog cvjetanja, 7 dana nakon faze pupoljaka).