Desikacija je vrlo korisna hemijska mjera kojom se uz pomoć desikanata uništava cima krumpira.  Tretiranje se obavlja kada su krtole dosegle punu veličinu tipičnu za sortu, a cima počela prirodno odumirati. Cilj primjene desikanata je da bi se olakšalo vađenje krompira, odnosno lakše uklonio nadzemni dio (cima), spriječio prenos bolesti sa nadzemnog dijela do krtola, te ubrzalo sazrijevanje pokožice krtola. Za ovu namjenu preporučujemo herbicid KABUKI 2,5 EC u količini od 0,8 lit/ha. Vrijeme primjene je 10-14 dana prije vađenja krompira.
Utrošak vode 200 – 400 lit/ha.