Tokom jeseni na tek posijanu ozimu pšenicu ili ječam, glodari se naseljavaju sa svojih dotadašnjih staništa. U početku se hrane posijanim i klijalim sjemenom da bi kasnije, nakon nicanja biljaka, oštetili nadzemne i podzemne dijelove, stvarajući takozvane oaze praznih mjesta. Primijeti li se preko 10 aktivnih rupa po hektaru, neophodno je izvršiti suzbijanje. Ozim u strnim žitima glodari prave štete i u povrtnjacima oštećujući korjenasto krtolasto povrće i voćnjacima gdje oštećuju stablo i korjen voćaka.
Osim u poljima štete prave i skladištima. Kada su skladišta puna žita, stočne hrane, voća, povrća i ostalih prehrambenih proizvoda, glodari su njihovi česti pratioci. Tokom boravka u skladištima i zatvorenim prostorima glodari oštećuju proizvode, i zagađuju ih svojim izmetom, urinom i dlakama. Da ne bi napravili veliku štetu glodari se moraju suzbijati.  

Za ovu namjenu preporučujemo proizvode za suzbijanje glodara kao što su PACOMOR MEKI MAMAK ili PACOMOR D-1 pelete. Mamke postavljati na skrovita mjesta u kutije za izlaganje mamaka kako ne bi došli u dodir sa domaćim životinjama. Pored zatvorenih prostora glodari značajne štete mogu prouzrokovati i na parcelama koje su posjane sa pšenicom ili nekim drugim strnim žitima kao i u voćnjacima. Za ovu namjenu gore pomenute proizvode preporučujemo na parcelama postavljati u aktivne rupe ili rasipati po cijeloj površini.