Žetva i rezultati vaganja ogleda soje-Draksenić kod Kozarske Dubice
Proizvođač: Mlin Jelena
Lokacija: Draksenić
Datum: 23.09.2021.

R. br.

Institut

Sorta

Prinos kg/ha sa

13 % vlage

1

NS SEME

GALINA

3 734

2

APOLO

4 241

3

MAXIMUS

4 152

4

PI INSTITUT OSIJEK

LUCIJA

3 797

5

EMA

3 361

6

SEKA

4 032

7

SUNCE

4 046

8

ZORA

3 785