ODISEJ je ozimi tritikal Instituta za Ratarstvo I Povrtarstvo iz Novog Sada.
Odlikuju ga: dobra otpornost na zimu kao  visoki I ujednačeni prinosi kvalitetnog zrna.  Jednako  je namjenjen za potrebe stočarstva kao i za industriju piva.