RUDOLFOV 60 - FAO 660

Proizvođač: Selvir Begić - Cazin

 

Kukuruz Poljoprivrednog instituta Osijek

Hhibrid za sve namjene proizvidnje, a osnovna namjena za proizvodnju silaže cijele biljke ili zrna.