U Bijeljini, 15.2.2023. Golić trade d.o.o je organizovao predavanje i druženje za poljoprivredne proizvođače. Prisutnima je predstavljeno nekoliko tema:

- DEUTZ FAHR traktori

- Sortiment Poljoprivrednog instituta Osijeka

- Đubrenje i ishrana kukuruza

- Biološki tretman zemljišta mikroorganizmima

- Zaštita strnih žita

Zahvaljujemo se proizvođačima na velikom odzivu, kao i našim predavačima na sadržajnim prezentacijama.