U utorak, 06.06.2023. smo posjetili Dane polja Dan polja strnih žita, krmnog bilja i uljane repice Instituta za ratarstvo i povrtarstvo Novi Sad.

Na ovom događaju posjetioci su imali priliku da obiđu ogledna polja strnih žita, krmnog bilja i uljane repice, a stručnjaci iz Instituta su im bili na raspologanju da daju odgovore na sva pitanja i pruže stručne savjete.