Da bismo sačuvali kvalitet zrna pšenice nakon uskladištenja neophodno je obezbijediti kvalitetne uslove za čuvanje. Osnovno je omogućiti neophodno provjetravanje kako bismo od samog početka sprečili pojavu štetnih mikroorganizama, a još važnije je suzbijanje štetnih insekata, prije i poslije unošenja pšenice. Skladišne štetočine su najznačajniji uzroci propadanja zrna. Štete mogu preći i 10%.
Najznačajnije skladišne štetočine su: žitni žižak (Sitophilus granarius), bakrenasti moljac (Plodia interpunctela), žižak pirinča (Sitophilus oryzae), mali brašnar (Tribolium confusum) i rizopeta (Sitotroga cerealella) i dr.

Za ovu namjenu preporučujemo insekticide TALISMA EC i QUICKPHOS.


Način primjene insekticida TALISMA:
- tretiranje praznog objekta:
količina/koncentracija primjene: 60 ml/100 m2 (u 5l vode za 100m2);
- tretiranje zrna:
 količina/koncentracija primjene: 10 ml/t zrna (u 0,5l vode za 1 tonu)  za zaštitu od 6 mjeseci;
- tretiranje zrna:
 količina/koncentracija primjene: 20 ml/t zrna (u 0,5l vode za 1 tonu) za zaštitu od 12 mjeseci;

 

Način primjene insekticida QUICKPHOS:

-tretiranje zrna:

10-25 peleta/t  zrnaste robe za tretman u silosima uz ekspoziciju 3-7 dana

-tretiranje praznog objekta:

5-10 peleta/m3 za prazna skladišta i zrnastu robu upakovanu u vreće uz ekspoziciju 3-5 dana.

 

Pored primjene u pšenici ovi insekticidi se mogu upotrebljavati i za suzbijanje gore pomenutih skladištnih štetočina i u ječmu, ovsu i tritikalu.