Hirid kupusa namijenjen za svježu potrošnju, dugo skladištenje i prezimljavanje u Hercegovini. Snažnog rasta i veoma zdravog izgleda. Glavice su: nabijene, okrugle, lijepog oblika I svježe zelene boje, težine 2,5 - 4 kg.  Ovaj hirid je tolerantan na Xanthomonas I idealan je za proizvodnju u uslovima visokog pritiska ove bolesti. Dužina vegetacije 120-125  dana.