U trenutnim fenofazama razvoja, zasadi koštičavog voća su posebno osetljivi na infekciju od prouzrokovača pjegavosti i šupljikavosti lista (Wilsonomyces carpophilus), te plamenjače lista kod šljiva (Polystigma rubrum).

Trenutni vremenski uslovi pogoduju infekciji i širenju ovih patogena pa se preporučuje obavljanje tretmana u fazi precvjetavanja primjenom preventivnih fungicida na bazi kaptana:
METOD 480 SC – 2,5 l/ha
CAPTAN 80 WG – 2 kg/ha

Za zaštitu kasno otvorenih cvjetova od prouzrokovača monilioze cvijeta (Monilinia spp.) preporučujemo primenu preparata:
NEON – 0,5 – 0,7 l/ha
PEHAR – 2 l/ha
AKORD – 0,75 l/ha
 

Za suzbijanje biljnih vaši, ali i drugih štetnih insekata, prvenstveno šljivinih osica (Hoplocampa flava i Hoplocampa minuta) preporučujemo primjenu insekticida:

• POLUX – 0,3 – 0,5 l/ha
• TONUS – 0,25 – 0,4 kg/ha
• PROFIL 0,25 - 0,4 kg/ha