Krompir kao okopavina naročito u početku vegetacije ostavlja veliki nezaštićeni prostor što pogoduje širenju korova. Neposredne štete od korova kao i kod većine drugih kultura ogledaju se u nadmetanju za vodu, hranjive elemente, svjetlost kao i prostor iznad i ispod zemljišta. Kako bi krompir kasnije imao nesmetan rast, preporučuje se sa zaštitom protiv korova krenuti odmah poslije sadnje a prije nicanja usjeva.

Preporuka za suzbijanje korova poslije sadnje a prije nicanja usjeva:

ZANAT 5 l/ha 

VELTON 70 WG  0,75 – 1,25 kg/ha

Ili

DANCOR 70 WG  0,75-1,25 kg/ha

Količina primjene herbicida Velton 70 WG ili DANCOR 70 WG zavisi od sadržaja humusa u zemljištu.
Preporučena kombinacija herbicida doprinosi suzbijanju širokolisnih i nekih uskolisnih korova.