Nakon rasađivanja najvažnije je da biljke dobro razviju korjenov sistem. Za to je potrebno obezbjediti prije svega dobru pripremu zemljišta, obezbjediti sistem za navodnjavanje i dodati đubriva koja podstiču i ubrzavaju razvoj korjenovog sistema. Fosfor je hranjivi element  koji je najpotrebniji biljkama u početnim fazama rasta i razvoja jer upravo utiče na razvoj korjenovog sistema ali i na formiranje generativnih organa tj cvjetova. Za ovu namjenu preporučujemo upotrijebiti startno vodotopivo đubrivo KRISTALON ŽUTI. Doza primjene u fertigaciji je 4-6 kg/1000 m2. Za povrće koje je sađeno nešto ranije, preporučuje se za rast vegativne mase (stabla i listova) upotrijebiti vodotopivo đubrivo KRISTALON PLAVI. Doza primjene u fertigaciji je 4-8 kg/1000 m2.

Pored pravilne ishrane potrebno je uraditi i pravilnu zaštitu protiv prouzrokovača biljnih bolesti i štetočina uz dodatak folijarnih đubriva i prirodnih biostimulatora.

Za zaštitu paprike preporučujemo:

ZOXIS*   75 ml/1000 m2 + TONUS 40 g/1000 m2 FOLIGAL Ca 250 ml 1000 m2 + DRIN 50 ml/1000 m2

Za zaštitu krastavca preporučujemo:

PROXANIL 480 SC*  250 ml/1000 m2 + TONUS 40 g/1000 m2 + FOLIGAL Ca 250 ml/1000 m2 + DRIN 50 ml/1000 m2

Za zaštitu paradajza preporučujemo:

FUZIJA PLUS 200 ml/1000 m2 + POLUX 50 ml/1000 m2 + FOLIGAL Ca  250 ml/1000 m2 + DRIN 50 ml/1000 m2

* Ima registraciju u EU.