Izbor herbicida nakon nicanja kukuruza zavisi prvenstveno od strukture i veličine korova, ali i od razvojne faze kukuruza - broja listova.

Preporuka za suzbijanje korova u usjevu kukuruza od 2 – 6 lista:
TALISMAN (1,25 l/ha) + PLAMEN (0,5 l/ha)

Preporuka za suzbijanje korova u usjevu kukuruza od 2 – 8 lista:
TALISMAN (1,25 l/ha) + SKAUT (0,25 l/ha)

Pomenute kombinacije herbicida doprinose suzbijanju najznačajnijih širokolisnih i uskolisnih korova u usjevu kukuruza.