Vremenske prilike praćene velikim količinama padavina pogoduju razvoju biljnih bolesti. U proizvodnji krompira i paradajza jedna od ekonomski najznačajnijih bolesti je Phytopthora infestans prouzrokovač plamenjače krompira i paradajza. Bolest je vrlo destruktivna i napada gotovo sve biljne dijelove – list, stablo, cvijet a kasnije i plod. Za suzbijanje prouzrokovača plamenjače krompira i paradajza preporučujemo upotrijebiti sledeće fungicide:
VALBON 160 g/ 1000 m2
      ili
MOXIMATE 725 WG  250 g/1000 m2
      ili
PROXANIL 450 SC  250 ml/1000 m2
       ili
ALIJANSA  250 g/1000 m2
U slučaju da se u usjevu primjeti pojava štetnih insekata poput krompirove zlatice, lisnih vaši i dr,  sa nekim od odabranih fungicida može se pomiješati jedan od insekticida, kao što je:
TONUS 25 g/1000 m2
     ili
PROFIL 15 - 25 g/1000 m2
        ili
POLUX 30 - 50 ml/1000 m2
Za folijarnu prihranu u tank mix preporučujemo dodati vodotopivo đubrivo KRISTALON SPECIJAL u količini od 250 g/1000 m2.