Rana proizvodnja krompira SANIBEL u plasteniku, Konjević Polje kod Bratunca (sadnja 29.01. vađenje 03.05.) i Šipovača kod Ljubuškog (sadnja 29.01. vađenje 15.04.).