Kalcifikacija zemljišta


Na parcelama sa povećanom kiselošću zemljišta, potrebno je izvršiti kalcifikaciju zemljišta. Kalcifikacijom se povećava pH zemljišta, što gajenim biljkama omogućava bolje usvajanje hranjivih elemenata.


Najkvaliteniji proizvod za ovu namjenu je KALKKORN Mg, prirodni oplemenjivač zemljišta u obliku granula, veličine 2-6 mm što ga čini veoma pogodnim i jednostavnim za primjenu. Proizvod ne praši, ne zgrudnjava se a u kontaktu sa zemljišnom vlagom brzo se rastapa i djeluje. Pored toga što se na kiselim zemljištima upotrebljava za povećanje pH rekcije zemljišnog rastvora, KALKKORN Mg potpomaže i poboljšanje fizičkih, hemijskih i bioloških osobina zemljišta. Zavisno od stepena kiselosti primjenjuje se u količini od 500 – 1500 kg/ha.
Proizvod je dostupan u pakovanjima od 25 kg, 600 kg i 1000 kg.