Jun


01.

RATARSKO - POVRTARSKI RADOVI


Vrši se međuredna kultivacija kao i korektivni tretmani protiv korova usjeva kukuruza  iz nešto kasnijih rokova sjetve. Kombinacije herbicida koje daje najbolje rezlultate u ovom periodu su PLAMEN i TALISMAN ili SKAUT i TALISMAN. Kosi se krmno bilje , djeteline i livade koje se nalaze u fazi cvjetanja , a košenjem u toj fazi dobija se najkvalitetnije sijeno. Krajem juna počinje žetva ozimog ječma nakon koga se može izvršiti postrna sjetva kukuruza iz ranih FAO grupa zrenja namjenjenih siliranju u jesen.   
Proizvođači paprike, paradajza i krastavca u zaštićenom prostoru počinju sa berbom plodova. Za zaštititu ovih kultura u ovom periodu preporučuje se koristiti fungicide sa kratkom karencom kao što je fungicid PROMESA ili ZOXIS. Ozimi crveni luk je spreman za vađenje. Proizvođači povrća na otvorenom polju vrše neophodne mjere njege usjeva kao što su navodnjavanje , prihranjivanje , tretiranje protiv bolesti i štetočina. Od štetočina posebnu pažnju treba obratiti na prisustvo lisnih vašiju za čiju kontrolu se uspješno koristi insekticid TONUS ili PROFIL.

02.

RADOVI U VOĆNJAKU


U toku ovog mjeseca obično se vrši korektivna zelena rezidba. Voćari nastavljaju sa zaštitom voćnih zasada protiv bolesti i štetočina pri čemu trebaju da vode računa o karenci, posebno kod nekih ranih voćnih vrsta i sorti čiji će plodovi uskoro stići za branje. Za zaštitu protiv prouzrokovača bolesti preporučujemo fungicide FLUX ili NEOTOPSIN 70 WG a za suzbijanje moljaca i smotavaca ploda preporučujemo insekticide TRITON, HARPUN, TONUS ili PROFIL, vodeći računa o karenci.