Maj


01.

RATARSKO – POVRTARSKI RADOVI


Početkom maja završava se sjetva kukuruza nakon koje se vrši zemljišni tretman protiv korova kombinacijom herbicida PRESSTO + REZON.

. Ovom kombinacijom kukuruz se može tretirati poslije sjetve, a prije nicanja, kao i nakon nicanja do razvoja 3. lista kukuruza.
Ozima strna žita se nalaze u fazi klasanja kada je potrebno izvršiti fungicidni tretman preparatom PYLON PLUS protiv fuzarioznih oboljenja na klasu.

Jara strna žita, najčešće ovas su u ovom periodu napadnuta od žitne pijavice zbog čega ih treba tretirati insekticidom POLUX.
Sa prvim danima ovog mjeseca vrši se rasađivanje krastavca kornišona, lubenice i dinje na otvoreno polje. Poslije sadnje, kao prvu prihranu kroz već prethodno postavljen sistem za navodnjavanje kap po kap, preporučuje se pustiti KRISTALON ŽUTI. U usjevima ranog kupusa vrše se tretmani protiv veoma opasne štetočine – kupusove muve. U usjevu krompira vrši se poslednje ogrtanje prije potpunog zatvaranja redova i započinje se sa zaštitom krompira protiv prouzrokovača plamenjače krompira i krompirove zlatice gdje veoma dobre rezultate daje kombinacija fungicida PROXANIL i insekticida TONUS.

 

 

 

02.

RADOVI U VOĆNJAKU


Početak ovog mjeseca je presudan za kvalitetnu zaštitu voća posebno jabuke i kruške protiv veoma opasne bolesti – pr čađave krastavosti lista i ploda. Iz ovog razloga neophodno je stalno prisustvo u voćnjaku, praćenje savjeta stručnjaka i korištenje kvalitetnih fungicida za suzbijanje prouzrokovača ove bolesti kao što su SEKVENCA, NEON, METOD 480 SC, CAPTAN 80 WG. Nakod opadanja latica cvjetova voćari vrše tretman protiv raznih oblika lisnih vašiju koristeći insekticid TONUS. Kod nekih voćnih vrsta kao što je breskva vrši se prorjeđivanje suvišnih plodova. U fazi promjene boje ploda trešnje potrebno je obaviti tretmam protiv prouzrokovača truleži koristeći fungicide kao što su  PEHAR ili AKORD vodeći računa o karenci.