Talisman


 

Naziv

Talisman


Proizvođač

GALENIKA FITOFARMACIJA


Selektivni, translokacioni herbicid koji se koristi za suzbijanje uskolisnih i nekih širokolisnih korova u usjevu kukuruza.

AKTIVNA MATERIJA: nikosulfuron 40 g/l preparata
FORMULACIJA: koncentrovana uljna suspenzija  (OD)

PRIMJENA:

- kukuruz (jednokratna primjena) – kada kukuruz ima 2-6 listova, u količini:
   - 1 l/ha, za suzbijanje jednogodišnjih korova, kada su korovi u fazi 2-6 listova;
   - 1,25 l/ha, za suzbijanje višegodišnjeg uskolisnog korova –divlji sirak iz rizoma (Sorghum      halepense), tretiranje kada je korov visine 15-20 cm.
- kukuruz (dvokratna primjena) –
   - prvo tretiranje u količini 0,5 l/ha, vrijeme tretiranja je kada su jednogodišnji uskolisni (travni) korovi i jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi u fazi 2-4 lista, a divlji sirak tek iznikao.
   - drugo tretiranje u količini 0,75 l/ha, vrijeme tretiranja je kada su se jednogodišnji uskolisni (travni) i višegodišnji uskolisni i širokolisni korovi regenerisali, a divlji sirak visine 15-20 cm.
Utrošak vode je 200 do 400 l/ha.

SPEKTAR DJELOVANJA:

- Talisman suzbija sljedeće jednogodišnje uskolisne (travne) korove:

Proso korovsko (Echinochloa crus-galli)
Muhar sivi (Setaria glauca)
Sirak divlji iz sjemena (Sorghum halepense)

- Talisman suzbija sljedeće jednogodišnje širokolisne korove:

Lipica teofrastova (Abutilon teophrasti)
Bljutavi štir (Amaranthus blitoides)
Štir obični (Amaranthus retroflexus)
Ambrozija (Ambrosia artemisifolia)
Loboda obična (Atriplex patula)
Njivski vijušac (Bilderdykia convolvulus)
Pepeljuga obična (Chenopodium album)
Srcolisna pepeljuga (Chenopodium hybridum)
Tatula obična (Datura stramonium)
Njivska lubeničarka (Hibiscus trionum)
Dvornik veliki (Polygonum lapathifolium)
Dvornik obični (Polygonum persicaria)
Gorušica poljska (Sinapis arvensis)
Pomoćnica obična (Solanum nigrum)
Jednogodišnji čistac (Stachys annua)
Obična boca (Xanthium strumarium)
Obična grahorica (Vicia sativa)

- Talisman suzbija sljedeće višegodišnje uskolisne (travne) korove:

Sirak divlji iz rizoma (Sorghum halepense)

- Talisman suzbija sljedeće višegodišnje širokolisne korove:

Palamida njivska (Cirsium arvense)
Poponac njivski (Convolvulus arvensis).

NAPOMENE:

Može se mijšati sa drugim preparatima na bazi dikambe, rimsulfurona, klopiralida. Prethodno provjeriti kompatibilnost. Nikosulfuron nije fitotoksičan za kukuruz, ali je fitotoksičan za mnoge gajene biljke, tako da prilikom primjene treba voditi računa da ne dođe do zanošenja na susjedne osjetljive usjeve. Nakon primjene nikosulfurona u kukuruzu, 4 mjeseca poslije primjene može se sijati pšenica. Druge usjeve u plodoredu treba ograničiti u odnosnu na pH zemljišta: ako je pH >6,5 ne gajiti šećernu repu 18 mesjeci poslije primjene; pH >7,5 ne gajiti soju i pasulj 10 mjeseci poslije primjene, lucerku 12 mjeseci.

KARENCA:

- kukuruz – obezbjeđena vremenom primjene

PAKOVANJA:

300ml, 1 L, 10L