Pacomor d-1


 

Naziv

Pacomor d-1


Proizvođač

DELCO D.O.O.


PACOMOR D-1 je rodenticid u obliku peleta na bazi aktivne materije bromadiolon (0,05%) namenjen za kontrolu populacije štetnih glodara (miševa, pacova) za primenu u domaćinstvima, industrijskim i javnim objektima, u zatvorenom i u otvorenom prostoru. Mamke postavljati na mestima gde je aktivnost glodara najveća i dopunjavati redovno dokle god ih glodari konzumiraju.

Preporučena doza
Biocidni proizvod se primenjuje u obliku gotovog mamka koji se postavlja u kutije za izlaganje ili na tacnice u količini oko 20-50 g za miševe i 50-100g za pacove na mestima gde je aktivnost glodara najveća.

Veličina pakovanja: 500 g