Galmin


 

Naziv

Galmin


Proizvođač

GALENIKA FITOFARMACIJA


Preparat insekticidnog i akaricidnog dejstva (posjeduje i ovicidno djelovanje) za zimsko i ljetno tretiranja voćaka i vinove loze.

AKTIVNA MATERIJA: mineralno (parafinsko) ulje 940 g/kg preparata
FORMULACIJA: koncentrat za emulziju (EC)

PRIMJENA:

- jabuka - za suzbijanje kalifornijske štitaste vaši (Quadrospidiotus perniciosus), u koncentraciji 3–4 % (300 – 400 ml u 10 l vode), tretiranjem u fazama razvoja pupoljaka, do faze kada su zeleni listići 5 mm iznad ljušture pupoljaka (faze 00-09 BBCH skale) odnosno 5% (500 ml u 10 l vode), tretiranjem rano u proljeće, pri razvoju lišća (faze 10-11 BBCH skale). Za suzbijanje crvene voćne grinje (Panonichus ulmi), u koncentraciji 2,5 % (250 ml u 10 l vode), tretiranjem u fazama razvoja pupoljaka, do faze kada su zeleni listići 5 mm iznad ljušture pupoljaka (faze 00-09 BBCH skale) odnosno 5% ( 500 ml u 10 l vode), tretiranjem rano u proljeće, pri razvoju lišća (faze 10-11 BBCH skale) odnosno 1–2% (100–200 ml u 10 l vode), tretiranjem tokom vegetacije (ljetno tretiranje), kada se utvrdi prisustvo pokretnih formi na listu. Za suzbijanje lisnih vašiju: zelena vaš jabuke (Aphis pomi) i zelena migratorna jabukina vaš (Rhopalosiphium insertum), u koncentraciji 1–2% (100–200 ml u 10 l vode), tretiranjem tokom vegetacije (ljetno tretiranje), kada se utvrdi prisustvo, odnosno na početku formiranja prvih kolonija vašiju. Utrošak vode 1000-1500 l/ha.
- kruška - za suzbijanje obične i velike kruškine buve (Cacopsylla pyri, C. pyrisuga), u koncentraciji 3–4% (300 – 400 ml u 10 l vode), tretiranjem u fazama razvoja pupoljaka, do faze kada su zeleni listići 5 mm iznad ljušture pupoljaka (faze 00-09 BBCH skale), odnosno 5% (500 ml u 10 l vode), tretiranjem rano u proljeće, pri razvoju lišća (faze 10-11 BBCH skale). Za suzbijanje lisnih vašiju: zelena vaš jabuke (Aphis pomi) i zelena migratorna jabukina vaš (Rhopalosiphium insertum), u koncentraciji 1 – 2% (100 –200 ml u 10 l vode), tretiranjem tokom vegetacije (ljetno tretiranje), kada se utvrdi prisustvo, odnosno na početku formiranja prvih kolonija vašiju. Utrošak vode 1000-1500 l/ha.
- šljiva - za suzbijanje štitaste vaši šljive (Parthenolecanium corni) u koncentraciji 3–4 % (300 – 400 ml u 10 l vode), tretiranjem u fazama razvoja pupoljaka, do faze kada su zeleni listići 5 mm iznad ljušture pupoljaka (faze 00-09 BBCH skale) odnosno 5% (500 ml u 10 l vode), tretiranjem rano u proljeće, pri razvoju lišća (faze 10-11 BBCH skale). Za suzbijanje  lisnih vašiju (Brachycaudus helichrysi, Hyalopterus prumi), u koncentraciji 1–2% (100 – 200 ml u 10 l vode), tretiranjem tokom vegetacije (ljetno tretiranje), kada se utvrdi prisustvo, odnosno na početku formiranja prvih kolonija. Utrošak vode 1000-1500 l/ha.
- breskva - za suzbijanje štitaste vaši breskve (Eulecanium persicae), u koncentraciji 3-4% (300 – 400 ml u 10 l vode), tretiranjem u fazama razvoja pupoljaka, do faze kada su zeleni listići 5 mm iznad ljušture pupoljaka (faze 00-09 BBCH skale) odnosno 5% (500 ml u 10 l vode), tretiranjem rano u proljeće, pri razvoju lišća (faze 10-11 BBCH skale). Utrošak vode 1000-1500 l/ha.
- vinova loza - za suzbijanje crvene voćne grinje (Panonychus ulmi), u koncentrciji 3–4% (300 – 400 ml u 10 l vode), tretiranjem u fazama razvoja pupoljaka, do faze kada su zeleni listići 5 mm iznad ljušture pupoljaka (faze 00-09 BBCH skale) odnosno 5% (500 ml u 10 l vode), tretiranjem rano u proljeće, pri razvoju lišća (faze 10-11 BBCH skale), odnosno 1–2% (100 – 200 ml u 10 l vode), tretiranjem tokom vegetacije (ljetno tretiranje), kada se utvrdi prisustvo pokretnih formi na listu. Utrošak vode 1000-1500 l/ha.

- maslina - za suzbijanje medića masline (Saeisstia oleae), u koncentraciji 1–2% (100 – 200 ml u 10 l vode), tretiranjem tokom vegetacije (ljetno tretiranje), kada se utvrdi prisustvo pokretnih formi na granama i grančicama (najčešće juli mjesec). Utrošak vode 1000-1500 l/ha.
- smokva - za suzbijanje medića smokve (Ceroplastes rusci), u koncentraciji 1–2% (100 – 200 ml u 10 l vode), tretiranjem tokom vegetacije (ljetno tretiranje), kada se utvrdi prisustvo pokretnih formi na granama i grančicama. Utrošak vode 1000-1500 l/ha.
- limun, narandža, mandarina, grejpfrut, fortunela - za suzbijanje štitaste vaši narandže (Iceria purchasi) i štitaste vaši agruma (Chrysomphalus dictyiospermi), u koncentraciji 1–2% (100 – 200 ml u 10 l vode), tretiranjem tokom vegetacije (ljetno tretiranje), kada se utvrdi prisustvo pokretnih formi na granama, grančicama, lišću i plodovima. Utrošak vode 1000-1500 l/ha.
- kajsija - za suzbijanje biljnih vašiju (Aphididae) u količini 20l/ha, tretiranjem u fazama razvoja pupoljka, do faze kada su zeleni listići 5 mm iznad ljušture pupoljka (faze 00-09 BBCH skale) i tretiranjem rano u proljeće, pri razvoju lišća (faze 10-11 BBCH skale), na početku formiranja prvih kolonija. Utrošak vode 600-1000 l/ha.
- lijeska - za suzbijanje biljnih vašiju (Aphididae) u količini 20l/ha, tretiranjem u fazama razvoja pupoljka, do faze kada su zeleni listići 5 mm iznad ljušture pupoljka (faze 00-09 BBCH skale) i tretiranjem rano u proljeće, pri razvoju lišća (faze 10-11 BBCH skale), na početku formiranja prvih kolonija. Utrošak vode 600-1000 l/ha.
- ribizla, borovnica - za suzbijanje biljnih vašiju (Aphididae) u količini 20l/ha, tretiranjem u fazi mirovanja, do faze 57 BBCH skale (početak cvjetanja, prvi cvjetni pupoljci odvojeni na produženoj cvasti), na početku formiranja prvih kolonija. Utrošak vode 600-1000 l/ha.

Maksimalni broj tretiranja u toku godine: Jednom za zimsko tretiranje i dva puta za ljetno tretiranje.

NAPOMENE:

Zimsko tretiranje se vrši kada su stabla voćaka i čokoti vinove loze suvi, pri temperaturi iznad 0ºC (oko 7ºC), da bi se izbjegla opasnost od izmrzavanja. Ljetno tretiranje se ne smije izvoditi u toplijem dijelu dana. Pri tretiranju stabla voćaka i čokoti vinove loze moraju biti dobro okupani.


KARENCA:

- sve kulture (zimsko tretiranje) – obezbijeđena vremenom primjene
- sve kulture (ljetno tretiranje) – 21 dan

PAKOVANJA:

300 ml, 1 l, 5 l, 200L