Sojet


 

Naziv

Sojet


Proizvođač

SHARDA CROPCHEM LIMITED


Insekticid za suzbijanje muva.  Proizvod je na bazi a.m. imidakoloprid u obliku vododisperzibilnih granula. SOJET se prskanjem i premazivanjem nanosi na površinu.Nije potrebna aplikacija po cijeloj površini, dovoljno je nanijeti na nekoliko mjesta, jer preparat privlači insekte. Sadrži dodatak gorkog ukusa kojom se sprečava komzumacija od stane neciljanih organizama (djece, životinja, kućnih ljubimaca). Primjenu biocidnog proizvoda započeti odmah nakon pojave insekata. Postupak primjene ponoviti 6 nedjelja nakon prvog tretmana. 

Mesta primene: zatvoreni prostori (zidovi, grede, prozorski ramovi,...); prostorije za smeštaj domaćih životinja (štale za krave, ovce, koze, konje, tovilišta, muzilišta, obori za svinje, štenare); domaćinstva (ne tretirati površine koje su u kontaktu sa hranom).

Preporučena doza
- Aplikacija prskanjem: 100 g proizvoda rastvoriti u 800 ml  vode i dobro izmješati. Ova količina rastvora je dovoljna za 20 m2 površine. Prskati slabijim mlazom.
- Aplikacija premazivanjem: 100 g proizvoda rastvoriti u 100 ml vode i mješati do željene gustine. Primenjena doza ne sme biti veća od 100 g na svakih 40 m2 površine.

Veličina pakovanja: 100 g