UREA 46 % N


 

Naziv

UREA 46 % N

MINERALNA - AZOTNA


Proizvođač

NITROGENMUVEK ZRT


Sastav:
-ukupan azot (N), amidni azot 46 %
    

UREA je visoko koncentrovano azotno đubrivo sa ukupnim sadržajem azota u amidnom obliku od  46 %. Može se koristiti za prihranu i za predsjetveno đubrenje svih kultura.
Primjenjuje se u količini od 150 do 300 kg/ha.

VELIČINA PAKOVANJA: 25 kg i 500 kg