Pacomor meki mamak


 

Naziv

Pacomor meki mamak


Proizvođač

DELCO D.O.O.


PACOMOR MEKI MAMAK je rodenticid na bazi aktivne materije bromadiolon (0,005 %) namenjen za kontrolu populacije štetnih glodara (miševa, pacova) za primjenu u domaćinstvima, industrijskim i javnim objektima, na farmama u zatvorenom prostoru Primenjuje kao meki mamak u filter vrećicama koje se postavljaju na tacne ili u kutije za izlaganje mamaka u količini oko 100g. Vrećice ne otvarati! Težina jedne vrećice je u proseku 10 g. Mamke postavljati na skrovitim mestima gde je aktivnost glodara najveća koja su nedostupna za djecu, domaće i divlje životinje. Mamke dopunjavati redovno dokle god ih glodari konzumiraju. U cilju zaštite domaćih i divljih  životinja mamke postavljati na skrovita mjesta.  Biocidni proizvod se primjenjuje tokom cele godine, a tokom proljeća i jeseni intenzivnije kada je aktivnost glodara najveća.

Preporučena doza
-2-10 kom neotvorenih vrećica na tacnicama
-2-3   kom  neotvorenih vrećica u kutije za izlaganje mamke za miševe
-5-10 kom neotvorenih vrećica u kutije za izlaganje mamke za pacove

Veličina pakovanja: 250 g i 500 g